ZÁKONNÉ POŽIADAVKY NA POŽIARNU OCHRANU

Európske predpisy pre návrh požiarnej odolnosti budov

Hilti modular support system MQ HDG for medium-heavy duty applications

Zákonné požiadavky na požiarnu ochranu je potrebné zohľadňovať už od samého začiatku návrhu.

Predpisy o požiarnej ochrane sa v jednotlivých krajinách a pri jednotlivých druhoch stavieb môžu líšiť.

Ako dlho bude zavesený podhľad alebo plášť budovy odolávať požiaru, závisí na jeho konštrukcii. Predpisy o požiarnej ochrane preto ustanovujú požiadavky pre rôzne triedy stavieb od malých obytných budov po rozsiahlej priemyselné prevádzky.

AKO NAVRHOVAŤ POŽIARNE ÚNIKOVÉ CESTY A NÚDZOVÉ VÝCHODY

Hilti fire protection support system

Medzi najdôležitejšie aspekty pri navrhovaní požiarnej ochrany je nutnosť zabezpečiť, aby osoby vo vnútri budovy mali dosť času ju opustiť, ak vypukne  požiar.

Nemecká smernica MLAR [4] (aktuálne znenie z novembra 2005) opisuje, akým spôsobom a na ako dlho je potrebné udržiavať voľné únikové cesty v prípade požiaru.

Kľúčové odkazy smernice MLAR [4]:

• U požiarne odolných znížených stropov musí byť v prípade požiaru, ktorý vychádza z hornej a spodnej strany podhľadu, zaručená požadovaná požiarna odolnosť

• Pri montážnych systémoch namontovaných medzi nosný strop a zavesený podhľad je potrebné dodržiavať zvláštne požiadavky

KEY EUROPEAN STANDARDS

Medzi najdôležitejšie harmonizované európske predpisy pre návrh požiarnej odolnosti vzduchotechnických potrubí a systémov odvodu dymu patria normy EN 13501 a EN 1366-1: 2104, ktoré sú platné vo všetkých európskych krajinách.

Význam požiarnej bezpečnosti u ventilačných zariadení navyše podčiarkuje aj nemecká smernica MLAR:

• Oddiel 5.2.2 sa venuje ventilačným potrubiam, pri ktorých je požadovaná požiarna odolnosť. Uvádza, že požiarne odolné úseky potrubia musia byť upevnené pomocou stavebných prvkovso zodpovedajúcou požiarnou odolnosťou

• Oddiel 5.2.4 sa venuje ventilačným potrubiam nad zavesenými podhľadmi. Uvádza, že ak je ventilačné potrubie uložené nad požiarne odolným zaveseným podhľadom, musí byť pripevnené takým spôsobom, aby sa v prípade požiaru nezrútilo (pozri DIN 4102-4: 1994-03 [6], oddiel 8.5.7.5)

Zdieľať