ZÁKONNÉ POŽIADAVKY NA POŽIARNU OCHRANU

Európske predpisy pre návrh požiarnej odolnosti budov

Hilti modular support system MQ HDG for medium-heavy duty applications

Zákonné požiadavky na požiarnu ochranu je potrebné zohľadňovať už od samého začiatku návrhu.

Predpisy o požiarnej ochrane sa v jednotlivých krajinách a pri jednotlivých druhoch stavieb môžu líšiť.

Ako dlho bude zavesený podhľad alebo plášť budovy odolávať požiaru, závisí na jeho konštrukcii. Predpisy o požiarnej ochrane preto ustanovujú požiadavky pre rôzne triedy stavieb od malých obytných budov po rozsiahlej priemyselné prevádzky.

AKO NAVRHOVAŤ POŽIARNE ÚNIKOVÉ CESTY A NÚDZOVÉ VÝCHODY

Medzi najdôležitejšie aspekty pri navrhovaní požiarnej ochrany je nutnosť zabezpečiť, aby osoby vo vnútri budovy mali dosť času ju opustiť, ak vypukne  požiar.

Nemecká smernica MLAR [4] (aktuálne znenie z novembra 2005) opisuje, akým spôsobom a na ako dlho je potrebné udržiavať voľné únikové cesty v prípade požiaru.

Kľúčové odkazy smernice MLAR [4]:

• U požiarne odolných znížených stropov musí byť v prípade požiaru, ktorý vychádza z hornej a spodnej strany podhľadu, zaručená požadovaná požiarna odolnosť

• Pri montážnych systémoch namontovaných medzi nosný strop a zavesený podhľad je potrebné dodržiavať zvláštne požiadavky

KEY EUROPEAN STANDARDS

Medzi najdôležitejšie harmonizované európske predpisy pre návrh požiarnej odolnosti vzduchotechnických potrubí a systémov odvodu dymu patria normy EN 13501 a EN 1366-1: 2104, ktoré sú platné vo všetkých európskych krajinách.

Význam požiarnej bezpečnosti u ventilačných zariadení navyše podčiarkuje aj nemecká smernica MLAR:

• Oddiel 5.2.2 sa venuje ventilačným potrubiam, pri ktorých je požadovaná požiarna odolnosť. Uvádza, že požiarne odolné úseky potrubia musia byť upevnené pomocou stavebných prvkovso zodpovedajúcou požiarnou odolnosťou

• Oddiel 5.2.4 sa venuje ventilačným potrubiam nad zavesenými podhľadmi. Uvádza, že ak je ventilačné potrubie uložené nad požiarne odolným zaveseným podhľadom, musí byť pripevnené takým spôsobom, aby sa v prípade požiaru nezrútilo (pozri DIN 4102-4: 1994-03 [6], oddiel 8.5.7.5)

Zdieľať