Návrh požiarnej odolnosti montážnych systémov

Požiarne odolné aplikácie, predpisy a návrhy

Hilti MQ modular support system for medium-heavy applications fire test

V spoločnosti Hilti disponujeme viac ako 25ročnými skúsenosťami s výskumom a navrhovaním produktov pre požiarnu ochranu.

Ponúkame široký sortiment požiarne odolných produktov, vrátane montážnych systémov, upevňovacích technológií a systémov požiarnej ochrany.

To všetko je dôležitým príspevkom k pasívnej požiarnej ochrane, ktorej účelom je pomôcť ľuďom rýchlo a bezpečne opustiť ohrozenú budovu.

AKÚ METÓDU NÁVRHU POŽIARNEJ OCHRANY ZVOLIŤ

Výsledky stavebných aj akademických výskumov naznačujú, že je nebezpečné navrhovať montážne systémy použitím existujúcej metódy návrhu, ktorá vychádza z normy EN 1993-1-2 (Eurocode 3).

Ale čo s tým?

Pokiaľ vo vašej lokalite neplatia žiadne jednotné vnútroštátne smernice pre navrhovanie, ktoré by umožnili predpovedať deformácie u týchto aplikácií, používajte produkty odskúšané podľa normy EN 1363-1.

Analýza výsledkov požiarních skúšok podľa EN 1363-1

Hilti fire resistant design

Pri všetkých testovaných systémoch boli pozorované značné odchýlky medzi predpoveďami priehybu podľa EC3 a výsledkami skúšok. Odchýlky všeobecne začínajú narastať v čase od 20 do 25 minút štandardnej teplotnej krivky (ETK).

V mnohých prípadoch môže vydutie viesť ku konečnému zlomeniu nosníka pri ohybe, ak silná deformácia nevedie ku stuženiu závesného systému v dôsledku previsu.

Hilti fire resistant design

Aj v prípadoch bez zreteľného vydutia sú skutočné deformácie oveľa vyššie než predpovede podľa EC3.

AKO VYKONÁVAME POŽIARNE SKÚŠKY MONTÁŽNYCH SYSTÉMOV

V spoločnosti Hilti máme s požiarnymi skúškami viac ako 20 ročné skúsenosti.

Skúšky produktov vykonávame v súlade s normou EN 1363-1.

Ak teda vo vašej lokalite neplatí žiadna jednotná metóda návrhu, môžete si byť istí, že váš návrh využívajúci riešenie Hilti spĺňa požiadavky na skúšky podľa normy EN 1363-1.

Naše montážne systémy podrobujeme dôkladným požiarnym skúškam, aby sme zistili, ako sa správajú a aké parametre vykazujú v podmienkach požiaru.

• Požiarne skúšky potrubných objímok vykonávame v súlade s kvalitatívnou smernicou RAL-GZ 656

• Požiarne skúšky nosníkov vykonávame na základe požiarnej krivky podľa normy EN 1363-1

• Požiarne skúšky vykonávajú certifikované skúšobné laboratóriá, ako IBMB alebo MPA Braunschweig

Zdieľať