Ako vám môže Hilti pomôcť znížIť riziko korózie na stavbách

Návrh antikoróznej ochrany pre montážne a upevňovacie systémy

Natural gas processing plant

Koróziu nemožno prehliadať. Jej dôsledkom môžu byť nebezpečné a nestabilné konštrukcie. Môže tiež viesť až k potrebe výmeny súčastí alebo celých montážnych celkov. To všetko môže byť drahé, časovo náročné a ešte k tomu naozaj nebezpečné. Takže čo s tým?

AKO VYBRAŤ SPRÁVNU ANTIKORÓZNU OCHRANU

Kde staviate? To je kľúčová otázka pri výbere antikoróznej ochrany. V akom prostredí a v akom podnebí pracujete? A do akého materiálu upevňujete?

V rôznych prostrediach môže mať korózia rôzne podoby. Vo svojom projekte preto musíte zohľadniť tieto aspekty, ktoré môžu zvyšovať riziko korózie:

 • Vlhkosť
  Každá atmosférická reakcia prebieha za prítomnosti vlhkosti.
 • Teplota
  Čím vyššia je teplota, tým bude korózia rýchlejšia.
 • Soľ
  Môže ísť o soľ prítomnú vo vzduchu na pobreží alebo soľ zo zimných rozmrazovacích postrekov.
 • Priemyselné znečistenie
  Korozívnu reakciu urýchľuje vysoká koncentrácia oxidu siričitého.
 • Galvanická (kontaktná) korózia
  Tento druh korózie je zapríčinený priamym dotykom dvoch nerovnakých materiálov.

Niektoré prostredia, napr. interiéry plaveckých bazénov, tunelov alebo chemických závodov, budú vyžadovať dôkladnejšie posúdenie. Naši miestni technici Hilti vám vždy ochotne poskytnú odborné poradenstvo.

ČO JE TO ANTIKORÓZNA OCHRANA

Korózia je vlastne fyzikálno-chemická reakcia medzi kovom a okolitým prostredím. Korózia mení vlastnosti kovu a zásadne ho oslabuje.

Korózia dokáže narušiť aj montážny systém a kovové súčasti vrátane ich ochranných schopností. Môže tým byť narušená bezpečnosť celej inštalácie, ktorú je potom potrebné vymeniť.

V zásade existujú dva druhy antikoróznej ochrany, ktoré vám pomôžu predĺžiť očakávanú životnosť kovových súčastí používaných na stavbe: aktívna alebo pasívna antikorózna ochrana.

Aktívna antikorózna ochrana priamo ovplyvňuje korozívnu reakciu, a to buď prostredníctvom odolných materiálov, galvanického oddelenia alebo katódovej ochrany.

Naproti tomu pasívna antikorózna ochrana zastavuje alebo spomaľuje koróziu tým, že oddeľuje kov od korozívnej látky. Dosahuje sa jej pomocou vrstiev kovového alebo nekovového ochranného povlaku.

AKO HILTI ZASTAVUJE KORÓZIU

Naši technici Hilti sú tu pre vás. Môžu vás navštíviť priamo na stavenisku a na vlastné oči zhodnotiť, aké riešenie je pre váš projekt najlepšie. Okrem toho navrhujeme a vyrábame kompletný sortiment produktov pre antikoróznu ochranu.

Hilti corrosion testing centers
1 / 7
Centrá koróznych skúšok Hilti

Naše produkty antikoróznej ochrany sú veľmi odolné. Podstupujú dôkladné skúšky presne za tých podmienok, v ktorých vy staviate. Svoje produkty netestujeme len v laboratóriách, ale nechávame ich mesiace vonku v zime, v trópoch, na miestach so slanou atmosférou, v priemyselných závodoch a dokonca aj na otvorenom mori. Vďaka tomu presne vieme, ako fungujú. Pozrite si ďalšie fotografie z vnútorných i vonkajších skúšok Hilti.

Hilti corrosion testing center Sweden
2 / 7
Sweden

cold climate, coastal region

Hilti corrosion testing center Germany
3 / 7
Germany

cold climate, coastal region

Hilti corrosion testing center Austria
4 / 7
Austria

industrial site, steel works

Hilti corrosion testing center Mexico
5 / 7
Mexico

tropical climate, coastal region

Hilti corrosion testing center France
6 / 7
France

moderate climate, coastal region

Hilti corrosion testing center China
7 / 7
China

tropical climate, coastal region

Zdieľať