Požiarne upchávky prestupov v odvetví energetiky a ťažkého priemyslu

požiarne tesnenie v elektrárňach, petrochemickom a ťažobnom priemysle a lodnom staviteľstve

Hilti firestop for the energy sector and heavy industry

V spoločnosti Hilti máme viac ako 30 ročné skúsenosti s výskumom a vývojom protipožiarnych produktov.

Úzko spolupracujeme so svojimi zákazníkmi, takže vieme, čo na stavbách potrebujú.

Naše riešenie protipožiarnych upchávok tesnení sa ľahko montuje aj kontroluje a spĺňa najprísnejšie medzinárodné normy pre:

  • tepelné elektrárne a elektrárne využívajúce obnoviteľné zdroje,
  • jadrové elektrárne,
  • lodné staviteľstvo a petrochemické prevádzky na otvorenom mori,
  • petrochemické prevádzky na súši,
  • ťažobnú infraštruktúru a spracovateľské závody.

Súčasne tiež dokážu zlepšiť parametre budov v oblasti akustiky a pohybu konštrukcií, vrátane seizmickej aktivity. Chráni aj proti vlhkosti a plesniam a môžu pomôcť získať certifikáciu ekologickej výstavby LEED alebo BREEAM.

Selektor detailov protipožiarnej ochrany Hilti

Prestupy jednotlivých káblov, káblových zväzkov a káblových žľabov v požiarne deliacich stenách a stropoch vrátane rozoberateľných upchávok.

Viac informácií

Zdieľať