Selektor detailov protipožiarnej ochrany Hilti

Protipožární ucpávky

Prestupy potrubia

Prestupy kovových potrubia, nehorľavých kovových potrubia s horľavou izoláciou a plastových horľavých potrubia v požiarne deliacich stenách a stropoch.

Viac informácií

Prestupy káblových trás

Prestupy jednotlivých káblov, káblových zväzkov a káblových žľabov v požiarne deliacich stenách a stropoch vrátane rozoberateľných upchávok.

Viac informácií

Tesnenie škár

Konštrukčné škáry v požiarne deliacich stenách a stropoch, Dilatačné škáry v požiarne deliacich stenách a stropoch s dilatáciou až 40%

Viac informácií

Kombinované prestupy potrubia a káblových trás

Kombinované prestupy všetkých káblov, káblových žľabov a zároveň všetkých typov potrubia v požiarne deliacich stenách a stropoch.

Viac informácií