Systémy požiarnej ochrany pre projektantov a technikov v odbore elektro a TZB

Hilti firestop for electrical and mechanical planners and engineers

Spoločnosť Hilti vám môže pomôcť so špecifikáciou a návrhom pasívnych systémov požiarnej ochrany.

Ponúkame tiež špičkové produkty, ľahko použiteľný softvér pre navrhovanie aj technickú podporu na stavbe, cez internet alebo po telefóne. Ak nenájdete na internete, čo potrebujete, stačí kontaktovať miestnu pobočku Hilti.

ODBORNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE K SYSTÉMOM POŽIARNEJ OCHRANY

Hilti firestop technical literature

Pozrite sa do našej online Technickej knižnice, kde nájdete kompletný popis protipožiarnych produktov Hilti, technické príručky aj schvaľovaciu dokumentáciu.

Predstavuje pohotový a jednoduchý prístup k informáciám a špecifikáciám na jednom mieste. Výkresy alebo texty môžete jednoducho skopírovať do svojho projektu:

  • 2D výkresy,
  • texty špecifikácií,
  • dokumenty k projektovej príprave,
  • informačnej zložky.

Naše protipožiarne produkty Hilti podstupujú skúšky podľa najprísnejších medzinárodných noriem. Sú vhodne riešené a vyznačujú sa jednoduchou inštaláciou a jednoduchou kontrolou.

Pre prípad, že budete potrebovať pomôcť s aplikáciami, ktoré nemajú predbežné schválenie, ponúkame tiež na mieru šitú službu technického posudku, teda preverenie vášho projektu podľa medzinárodných smerníc a skúšok. Ak máte záujem o ďalšie informácie, stačí vyplniť a zaslať e-mailom formulár Technický posudok.

VYUŽITE NÁŠ PROFESIONÁLNY SOFTWARE PRE NAVRHOVANIE PROTIPOŽIARNEHO RIEŠENIA

Hilti Button for Firestop Plug-in

Môžete využiť tiež našu softvérovú podporu pre navrhovanie Hilti tlačidlo Firestop a bohatú knižnicu BIM / CAD produktov Hilti.

Hilti tlačidlo Firestop automaticky označí prestupy, odporučí konkrétne protipožiarne produkty s príslušnými technickými údajmi a vygeneruje kusovník - čím vám ušetrí čas, ktorý by ste museli venovať štúdiu detailných predpisov a produktových špecifikácií.

Doteraz komplikované výpočty sú razom jednoduchšie a rýchlejšie. Vďaka svojej presnosti a priebežným aktualizáciám je softvér založený na výstupoch z mnohoročného výskumu a vývoja Hilti schopný navrhnúť optimálne riešenie pre váš projekt.

Môžete tiež telefonicky kontaktovať miestny tím Hilti a požiadať o pomoc na stavbe alebo po telefóne.

PODPORA PO TELEFÓNE ALEBO NA STAVBE KDEKOĽVEK NA SVETE

Máme pobočky vo viac ako 120 krajinách. Po celom svete ponúkame technické školenia a podporu, vrátane:

  • pravidelných seminárov a školení,
  • technickej podpory a poradenstva na stavenisku,
  • technického poradenstva online a po telefóne,
  • skúsených odborníkov a terénnych technikov požiarnej ochrany Hilti,
  • špeciálnych partnerstiev so zhotoviteľmi protipožiarnych upchávok.

Pre ďalšie informácie stačí kontaktovať miestny tím Hilti.

Zdieľať