Systémy požiarnej ochrany pre stavebných investorov a odborných konzultantov

Hilti firestop for building owners and specialist consultants

Spoločnosť Hilti vám môže pomôcť so špecifikáciou a návrhom pasívnych systémov požiarnej ochrany.

Ponúkame tiež špičkové produkty, ľahko použiteľný softvér pre navrhovanie aj technickú podporu na stavbe, cez internet alebo po telefóne. Ak nenájdete na internete to, čo potrebujete, stačí kontaktovať miestnu pobočku Hilti.

ŠIROKÝ VÝBER PRAKTICKÝCH RIEŠENÍ POŽIARNYCH UPCHÁVOK

Hilti firestop collars

Ponúkame široký sortiment protipožiarnych produktov pre najrôznejšie aplikácie a riešenia, ktoré podstúpili skúšky podľa najprísnejších medzinárodných noriem ako ASTM a EN.

Predtvarované produkty pre požiarne tesnenia môžu zvýšiť vašu produktivitu. Sú už vyplnené protipožiarnou hmotou, takže sa ľahko a rýchlo inštalujú, prispôsobujú novým podmienkam a tiež kontrolujú.

Napríklad naše mäkké protipožiarne tvarovky možno osadiť bez použitia malty. Ľahko sa tiež demontujú a sú opakovane použiteľné. Naše protipožiarne káblové disky stačí ovinúť okolo káblov; našu flexibilnú protipožiarnu manžetu zase môžete odrezať na požadovanú dĺžku a používať na potrubných rozvodoch so zložitou geometriou, napr. na šikmých trubkách.

PROFESIONÁLNE NÁSTROJE PRE NAVRHOVANIE A INFORMÁCIE K POŽIARNYM UPCHÁVKAM

Hilti firestop technical literature

Navrhujte ľahko a rýchlo s využitím online technických príručiek, informačných podkladov a technických špecifikácií Hilti. Výkresy a texty z Technickej knižnice môžete jednoducho skopírovať do svojho projektu.

Môžete využívať:

  • 2D výkresy,
  • texty špecifikácií,
  • dokumenty k projektovej príprave,
  • informačnú dokumentáciu,
  • knižnicu BIM / CAD produktov Hilti - dostupnú prostredníctvom aplikácií Revit, Autocad, webu bimobject.com a priamo stránky Hilti s dokumentmi na prevzatie,
  • nástroj pre výber produktov - software Hilti PROFIS 3 umožňuje vyberať vhodné produkty a sledovať vaše nákupy.
  • pomocou mobilnej aplikácie Hilti si tiež môžete prezerať náš katalóg, sledovať dostupnosť produktov a spravovať svoj účet a strojový park.

ZLEPŠOVANIE PARAMETROV BUDOV S POŽIARNYMI UPCHÁVKAMI

Protipožiarne produkty Hilti môžu nielen ochrániť stavbu proti požiaru, ale súčasne aj zlepšiť jej parametre. Boli podrobené požiarnym skúškam nad rámec ETA a UL a dokážu zlepšiť:

• akustiku v budove - upchatím medzier, ktorými sa šíri aj zvuk,

• pohyby ("pracovanie") konštrukcií - čo môže obmedziť dopady zemetrasenia, tepelný pohyb potrubných rozvodov, konštrukčné deformácie alebo vibrácie v priemyselných prevádzkach,

• ochranu budovy pred vlhkosťou a plesňami - ponúkame produkty odolné proti vlhkosti a plesniam, ktoré môžu nájsť uplatnenie najmä pri projektovaní nemocníc,

  • parametre pri certifikácii ekologických stavieb LEED a BREEAM.

Zdieľať