Systém požiarnej ochrany pre architektov

Systémy ochrany predstavujú viac ako jeden výrobok

Hilti firestop for architects

Spoločnosť Hilti vám môže pomôcť so špecifikáciou a návrhom pasívnych systémov požiarnej ochrany.

Ponúkame tiež špičkové produkty, ľahko použiteľný softvér pre navrhovanie aj technickú podporu na stavbe, cez internet alebo po telefóne. Ak nenájdete na internete to, čo potrebujete, stačí kontaktovať miestnu pobočku Hilti.

PRODUKTY SPĹŇAJÚCE PREDPISY O POŽIARNEJ OCHRANE STAVIEB

Hilti firestop module box

Protipožiarne produkty Hilti spĺňajú najprísnejšie medzinárodné normy ako ASTM a EN.

Ochrana osôb je pre nás v spoločnosti Hilti absolútne kľúčová. S výskumom a vývojom pasívnych systémov požiarnej ochrany máme viac ako 30-ročné skúsenosti.

Ponúkame bohatý sortiment schválených produktov, ktoré pokrývajú široké spektrum aplikácií na stavenisku.

Systémy protipožiarnej ochrany tesnenia umožňujú obnoviť požiarnu odolnosť stien, podláh alebo stropov, ktorými prestupujú káble, potrubia či škáry. Pomáhajú zastaviť šírenie požiaru, dymu a jedovatých plynov, a to všetko v rámci plánu ochrany v budovách.

NAŠE PROTIPOŽIARNE PRODUKTY ZLEPŠUJÚ PARAMETRE BUDOV

Hilti fire protection testing

Protipožiarne produkty Hilti môžu nielen ochrániť stavbu proti požiaru, ale súčasne aj zlepšiť jej parametre. Boli podrobené požiarnym skúškam nad rámec ETA a UL a dokážu zlepšiť:

  • akustiku v budove - upchatím medzier, ktorými sa šíri aj zvuk,
  • pohyby ("pracovanie") konštrukcií - čo môže obmedziť dopady zemetrasenia, tepelný pohyb potrubných rozvodov, konštrukčné deformácie alebo vibrácie v priemyselných prevádzkach,
  • ochranu budovy pred vlhkosťou a plesňami - ponúkame produkty odolné proti vlhkosti a plesniam, ktoré môžu nájsť uplatnenie najmä pri navrhovaní nemocníc,
  • parametre pri certifikácii ekologických stavieb LEED a BREEAM.

POMÁHAME VÁM OD PROJEKTOVEJ PRÍPRAVY AŽ PO KOLAUDÁCIU

Hilti firestop technical literature

Môžeme vám pomôcť vo všetkých fázach vášho projektu, od projektovej prípravy cez výstavbu až po kolaudáciu stavby.

Na internete dávame k dispozícii technickú knižnicu plnú ľahko kopírovateľných 2D výkresov, informačného zväzku, špecifikácií, textov a ďalších materiálov.

Môžete využiť tiež náš softvér pre navrhovanie Hilti tlačidlo Firestop pre návrh upchávok a bohatú knižnicu BIM / CAD produktov Hilti.

Hilti podpora v podobe tlačidla automaticky označí prestupy, odporučí konkrétne protipožiarne produkty s príslušnými technickými údajmi a vygeneruje kusovník - čím vám ušetrí čas, ktorý by ste museli venovať štúdiu detailných predpisov a produktových špecifikácií.

Doteraz komplikované výpočty sú razom jednoduchšie a rýchlejšie. Vďaka svojej presnosti a priebežným aktualizáciám je softvér založený na výstupoch z mnohoročného výskumu a vývoja Hilti schopný navrhnúť optimálne riešenie pre váš projekt.

Môžete tiež telefonicky kontaktovať miestny tím Hilti a požiadať o pomoc na stavbe alebo po telefóne.

Zdieľať