Hilti firestop Cast-in Device CFS-CID

Prečo je požiarna ochrana dôležitá?

Predpisy pre protipožiarne upchávky, ochrana osôb a ochrana pred šírením požiaru

Systémy požiarnej ochrany môžu zachrániť životy a obmedziť škody na budove zasiahnutej požiarom.

Sú tiež povinné zo zákona.

Účelom pasívnych systémov požiarnej ochrany je zastaviť šírenie plameňa, dymu a jedovatých plynov pri požiari.

Utesňujú škáry a pri potrubných a káblových priestupoch v požiarne deliacich stenách, podlahách a stropoch.

Preto je dôležité začleniť pasívnu požiarnu ochranu - systémy protipožiarnych upchávok tesnenia - do projektu každej stavby hneď od prvých fáz.

Spoločnosť Hilti ponúka široký sortiment produktov pre protipožiarne tesnenie, softvér pre projektovanie a technickú podporu pri projektovaní a špecifikáciu systémov protipožiarnych upchávok tesnenia.

AKO NAVRHNÚŤ ÚČINNÝ SYSTÉM POŽIARNEJ OCHRANY

Hilti firestop Cast-in Device rebar

Pasívne systémy požiarnej ochrany sa navrhujú s cieľom zastaviť plamene, dym a jedovaté plyny, ktoré sa šíria budovou, utesnením otvorov v požiarne deliacich stenách, podlahách a stropoch.

Stačí jediná netesnosť a celý systém požiarnej ochrany prestáva fungovať.

Pri projektovaní systémov pasívnej požiarnej ochrany je preto dôležité využiť celú škálu protipožiarnych výrobkov; jeden výrobok nestačí. Pomôže vám to:

  • zabezpečiť, že všetky otvory v požiarnom úseku budú riadne utesnené a budú spoločne brániť šíreniu požiaru,
  • vybrať protipožiarne produkty, ktoré budú kompatibilné s najrôznejšími rozmermi a tvarmi potrubí, káblov, škár a prestupov.

VŽDY TO SPRÁVNE RIEŠENIE POŽIARNYCH UPCHÁVOK

Hilti firestop for architects

SYSTÉMY POŽIARNEJ OCHRANY PRE ARCHITEKTOV

Viac informácií
Hilti firestop for electrical and mechanical planners and engineers

POŽIARNE UPCHÁVKY PRE PROJEKTANTOV ELEKTRO A TZB

Viac informácií
Hilti firestop for general contractors

SYSTÉMY POŽIARNEJ OCHRANY PRE GENERÁLNYCH DODÁVATEĽOV A PROJEKTOVÝCH MANAŽÉROV

Viac informácií
Hilti firestop for building owners and specialist consultants

SYSTÉMY POŽIARNEJ OCHRANY PRE STAVEBNÝCH INVESTOROV A ODBORNÝCH KONZULTANTOV

Viac informácií

Naše systémy požiarnej ochrany Hilti spĺňajú medzinárodné predpisy týkajúce sa požiarnej bezpečnosti, ľahko sa inštalujú aj kontrolujú.

Sú vyrobené zo speňujúcich materiálov, ktoré sa počas požiaru roztiahnu, čím dôjde k utesneniu otvorov vznikajúcich tavením či mäknutím okolitých súčastí.

NAŠE SYSTÉMY POŽIARNEJ OCHRANY ZLEPŠUJÚ PARAMETRE BUDOV

Naše systémy požiarnej ochrany Hilti ponúkajú viac než len ochranu pred požiarom. Sú navrhnuté tiež s ohľadom na:

  • zlepšenie akustiky v budove - upchatím medzier, ktorými sa šíri aj zvuk,
  • zlepšenie parametrov v oblasti pohybu ("pracovanie") konštrukcií - čo môže obmedziť dopady zemetrasenia, tepelný pohyb potrubných rozvodov, konštrukčné deformácie alebo vibrácie v priemyselných prevádzkach,
  • ochranu pred vlhkosťou a plesňami - naše protipožiarne produkty Hilti sú odolné proti hubám a plesniam. To môže byť užitočné najmä pri projektovaní nemocníc.

Zlepšenie trvalej udržateľnosti a energetickej náročnosti budov - k produktom dodávame informácie, ako napr. obsah prchavých organických látok (VOC) pre certifikácie LEED a BREEAM.

Zdieľať