Kedy používať detektory a skenery betónu

Typické aplikácie detekčných prístrojov a systémov

Hilti detection systems typical applications

Pri práci na stavbe môžete ľahko naraziť na nejaký skrytý prvok.

Naše detekčné systémy Hilti sú preto navrhnuté tak, aby odhalili výstuž, potrubie alebo vodiče pod napätím a pomohli tak predísť zasiahnutí týchto prvkov pri vŕtaní alebo rezanie.

Naše bezdrôtové detekčné systémy sú odolné voči nárazom, prachu a vode a umožňujú:

 • vyhľadávať kovové aj nekovové predmety uložené v betóne, tehlovom a kamennom murive a iných základových materiáloch,
 • vykonávať nedeštruktívnu kontrolu konštrukčnej výstuže - odhadnúť výšku krytia betónom, polohu a rozmery výstuže,
 • vyhľadávať potrubia - kovové aj nekovové, napr. z plastov a PVC,
 • lokalizovať vodiče pod napätím - vyhľadávať káblové chráničky,
 • vyhľadávať iné predmety - drevo, konštrukčné výstuhy, predpínacie káble laná, predpäté tiahla, betónové nosníky a iné prvky,
 • zisťovať zložité priestorové usporiadanie väčšieho počtu predmetov na veľkých plochách - to je užitočné najmä pri rozsiahlych konštrukciách ako sú mosty či tunely,
 • určovať výstupné body vrtáka a merať dĺžku a uhol vŕtania.

To všetko prispieva k riadnemu osadzovaniu kotiev a výstuže a umožňuje predchádzať zasiahnutiu skrytého prvku či poškodenia vrtákov.

TYPICKÉ APLIKÁCIE DETEKČNÝCH SYSTÉMOV

Hilti PS 250 Ferroscan detection system

Analýza a kontrola konštrukcií

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

Vŕtanie, jadrové vŕtanie a rezanie do betónu 

Hilti PS 200 Ferroscan detection system

Preberacie kontroly stavieb 

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

Antiseizmické zaistenie

 • Používanie detekčných prístrojov a softvéru má mnoho výhod.
 • Odstraňujú potrebu zásahov do existujúcich konštrukcií.
 • Pomáhajú na stavbe zlepšovať bezpečnosť a brániť úrazom v dôsledku prerezania vodiča pod napätím, dodatočne predpínaného kábla lana a pod.
 • Taktiež pomáhajú eliminovať oneskorenia v projektoch a znižovať riziko poškodenia konštrukcií a nákladných opráv alebo prerábania.

NEDEŠTRUKTÍVNA ANALÝZA KONŠTRUKCIÍ – VÝSTUŽ

Náš systém Hilti PS 250 Ferroscan je určený špeciálne pre inšpekcie výstuže a nedeštruktívnu analýzu konštrukcií bez potreby navŕtavania súčasnej konštrukcie:

 • Vyhľadávanie dodatočne vlepovanej výstuže až do hĺbky 40 cm vo vytvrdenom betóne.
 • Analýza výšky krytia betónom až do hĺbky 10 cm.
 • Rýchle a jednoduché skenovanie veľkých plôch betónu.

Pri skenovaní s prístrojom Hilti PS 250 Ferroscan môžete okamžite označovať polohu detekovaných predmetov, pretože na obrazovku skenera sa v reálnom čase premieta 2D a 3D obraz.

Ak potrebujete podrobnejšiu analýzu naskenovaných dát, môžete využiť softvér Hilti PROFIS Detection a Ferroscan Map.

DETEKCIA SKRYTÝCH PREDMETOV PRED VŔTANÍM ALEBO REZANÍM

Než začnete vŕtať alebo rezať, je dôležité lokalizovať uložené potrubia, výstuž, káble a iné skryté predmety - zabránite tak zasiahnutiu skrytých prvkov, poškodeniu a potenciálnym nákladným opravám:

• Výstuž - navŕtaním výstuže môžete zničiť jej krytie betónom a tiež poškodiť vlastné náradie a vrtáky.

• Predpínacie káble laná - navŕtaním predpínacieho laná môžete ohroziť stabilitu konštrukcie a bezpečnosť celej stavby. Ide navyše o život ohrozujúcu situáciu, pretože preťaté lano sa môže vymrštiť z betónovej konštrukcie a niekoho zraniť.

• Káblové rozvody (vodiče pod napätím) - hrozí nebezpečenstvo vážneho či smrteľného úrazu elektrickým prúdom.

• Vodné potrubie - pri navŕtaní vodného potrubia alebo vodou zaliatych dutín môže dôjsť k poškodeniu budovy vinou priesaku.

• Armovacia sieť - navŕtaním siete, konštrukčných nosníkov, kotiev alebo iných skrytých zabudovaných prvkov môžete spôsobiť veľmi nákladné poškodenia.

Zdieľať