Najdôležitejšie funkcie prístroja PS 250 Ferroscan

Detekčný systém Hilti PS 250 Ferroscan

Hilti PS 250 Ferroscan detection system

Náš detekčný systém Hilti PS 250 Ferroscan je navrhnutý na vyhľadávanie a odhadovanie rozmerov výstuže na betónových konštrukciách a výšky krytia betónom.

Jedná sa o nedeštruktívny spôsob vykonávania inšpekcie konštrukcií.

Dokáže pokryť rozsiahle oblasti a dlhé úseky stien, čo je užitočné predovšetkým pri skenovaní betónových panelov, mostov a tunelov.

2D i 3D výsledky si môžete ľahko prezerať v reálnom čase na farebnom tablete Ferroscan.

Naskenované dáta si tiež môžete uložiť a neskôr vyexportovať do notebooku alebo stolového počítača so softvérom Hilti PROFIS a Ferroscan Map - na účely podrobnejšej analýzy, tlače zostáv, archivácie či integrácie dát s inými softwarovými CAD aplikáciami.

Náš detekčný systém Hilti PS 250 Ferroscan predstavuje nedeštruktívny spôsob nahliadania dovnútra konštrukcií pred začatím vŕtania alebo rezania. Pomáha predchádzať zasiahnutiu potrubia, dôležitých kovových konštrukcií alebo vodičov pod napätím.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ FUNKCE PŘÍSTROJE PS 250 FERROSCAN

Hilti PS 200 Ferroscan detection system
 • Rýchle a jednoduché skenovanie rozsiahlych plôch betónu - až do 45 × 45 metrov.
 • Vyhľadávanie a odhad rozmerov výstuže.
 • Presné meranie výšky krytia výstuže betónom do hĺbky 10 cm.
 • Záznam naskenovaných dát v dĺžke až 30 metrov.
 • Názorný 2D a 3D obraz na tabletu PSA 200 s vysokým rozlíšením, ktorý umožňuje okamžitú analýzu a značenie na pracovisku.
 • Pri použití so softvérom Hilti PROFIS umožňuje naraz vyhodnotiť veľký objem naskenovaných dát.
 • Záznam hlasových poznámok na pracovisku, ktoré neskôr pomôžu lepšie analyzovať naskenované dáta na notebooku alebo stolnom počítači.
 • V spojení so softvérom Hilti PROFIS Detection a Ferroscan Map je možné tlačiť zostavy, vykonávať podrobnejšiu analýzu naskenovaných dát, archivovať ich a integrovať s inými softvérovými CAD aplikáciami.

AKÉ SÚ TYPICKÉ APLIKÁCIE PRÍSTROJA PS 250 FERROSCAN

 • Detekcia a analýza výstuže na účely preberacích kontrol, zmeny v užívaní stavby alebo napájaní dodatočne vlepovanej výstuže.
 • Posudzovanie krytia betónom na veľkých plochách na účely konštrukčných opráv, preberacích skúšok a kontroly kvality.
 • Prevencia zasiahnutia výstuže pri výstavbe, a teda aj potenciálne finančne i časovo nákladných opráv.

RÔZNE REŽIMY SKENOVANIA

Imagescan – vyhľadávánie výstuže, odhad rozmerov výstuže a výšky krytia

Režim Imagescan umožňuje lokalizovať výstuž a odhadnúť jej rozmery a výšku krytia betónom až do 10 cm - pomáha tak posúdiť únosnosť a predchádzať štrukturálnym poškodeniam oceľovej výstuže.

Blockscan – odhad priestorového usporiadania výstuže

Režim Blockscan poskytne prehľad priestorového usporiadania výstuže na ploche až 180 × 180 cm. Podobne ako režim Imagescan tiež umožňuje výstuž lokalizovať a odhadnúť jej rozmery a výšku krytia betónom.

Quickscan – skenovanie veľkých plôch v jedinom priechode

Režim QuickScan umožňuje skenovať na dĺžku až 30 m v jedinom neprerušovanom priechode. Zaznamenáva výšku krytia betónom nad vrstvou výstuže, ktorá je najbližšie povrchu. Tieto dáta sú užitočné predovšetkým v prípade mostov a tunelov, u ktorých je kritickým parametrom minimálna výška krytia, a kde sú potrebné dáta pre účely dokumentácie riadenia kvality.

Zdieľať