Skener pre veľké plochy a viac vrstiev betónu

Detekčný systém Hilti PS 1000 X-SCAN

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

Hilti PS 1000 X-Scan umožňuje skenovať rozsiahle plochy betónu a detekovať predmety uložené vo viacerých vrstvách.

Vie vyhľadať skryté výstuže, predpäté a dodatočne predpäté výstuže, kovové aj plastové potrubia, drevo, elektrické a sklenené optické káble.

NAJDÔLEŽITEJŠIE FUNKCIE SYSTÉMU PS 1000 X-SCAN

Hilti PS 1000 X-Scan detection system
 • Skenovanie do hĺbky 30 cm vo vlhkom betóne, resp. do hĺbky 40 cm vo vyzretom betóne.
 • Tri radarové antény a EM snímač umožňujúci premietať v reálnom čase 2D a 3D farebný obraz na displej prístroja X-Scan. To znamená, že môžete okamžite označovať polohu detekovaných predmetov.
 • Indikátory vyvŕtaných otvorov so skutočným priemerom v pôdorysnom a prierezovom zobrazení.
 • Za účelom podrobnejšej analýzy, tvorby a tlače zostáv alebo archivácie dát možno naskenované dáta priamo vyexportovať do notebooku alebo stolového počítača.
 • Súčasťou nášho detekčného systému Hilti PS 1000 X-Scan je bezdrôtový skener, tablet a počítačový software.
 • Prístroj ponúka 2 režimy skenovania. Režim Imagescan umožňuje skenovať veľké plochy betónu rozdelené do mriežkovej siete. Režim Quickscan slúži na rýchle skenovanie, ktoré uľahčuje označovanie na stavbe. 

PODROBNÁ ANALÝZA SOFTWAROM HILTI PROFIS

Za účelom podrobnejšej analýzy možno naskenované dáta vyexportovat do softwaru Hilti PROFIS Detection. Ten umožňuje:

 • Kompletné spracovanie dát do podoby 3D modelov, vrátane 2D a 3D pôdorysných a prierezových zobrazení.
 • Zlúčenie dát z detekčného systému Hilti PS 250 Ferroscan s dátami zo systému X-Scan pre účely kalibrácie hĺbky a rozpoznávania materiálov.
 • Vkladanie súradníc siete a značiek vyvŕtaných otvorov, vrátane funkcie exportu.
 • Export do softwaru Hilti PROFIS Anchors a 3D aplikácií našich partnerov, napr. AutoCAD a Revit.
 • Vytváranie rozmanitých zostáv a dokumentácie.

Dalšie informácie o software PROFIS Detection

Zdieľať