Vyhľadávanie predpätej výstuže v betóne, Tech Park II, Puna, India

Ako sme pomáhali kontrolovať bezpečnosť predpätej výstuže

Hilti jobsite reference tech park II Pune India

Výzva

Hilti jobsite reference tech park II Pune India

Tech Park II je veľký IT park o ploche takmer 100 000 m2, ktorý ponúka infraštruktúru pre podporu firiem v oblasti moderných technológií.

Bol dokončený v roku 2014. Počas záverečnej montáže však došlo k zasiahnutiu niekoľkých prvkov predpätej výstuže pri vŕtaní v miestach, kde vŕtanie nebolo dovolené.

Architekt a developeri sa preto radšej rozhodli skontrolovať bezpečnosť konštrukcie a integritu zasiahnutých prvkov výstuže.

Naše riešenie Hilti

Pre túto zákazku bol vybraný náš detekčný prístroj Hilti PS 1000 X-Scan.

Najprv sa pomocou prístroja X-Scan vykonala presná lokalizáciu prvkov výstuže a zmerala výška ich krytia betónom.

Naskenované dáta boli potom porovnané s hĺbkou vyvŕtaných otvorov, aby sa zistilo, či prvok výstuže bol v rovnakej hĺbke - na základe toho bolo možné posúdiť, či mohla byť výstuž zasiahnutá.

Výsledky preukázali, že pri vŕtaní nedošlo k poškodeniu žiadneho prvku predpätej výstuže a konštrukcia je teda bezpečná.

Išlo o vynikajúcu metódu nedeštruktívneho posúdenie bezpečnosti konštrukcie, ktorá ušetrila čas a zabránila oneskoreniam v projekte.

PRODUKTY POUŽITÉ V RÁMCI TOHTO PROJEKTU

  • Hilti PS 1000 X-Scan detection system

    SYSTÉM HILTI PS 1000 X-SCAN

    Hilti PS 1000 X-Scan umožňuje skenovať rozsiahle plochy betónu a detekovať predmety uložené vo viacerých vrstvách.

    Viac informácií

Zdieľať