Vyhľadávanie predpätej výstuže v betóne, Tech Park II, Puna, India

Ako sme pomáhali kontrolovať bezpečnosť predpätej výstuže

Hilti jobsite reference tech park II Pune India

Výzva

Tech Park II je veľký IT park o ploche takmer 100 000 m2, ktorý ponúka infraštruktúru pre podporu firiem v oblasti moderných technológií.

Bol dokončený v roku 2014. Počas záverečnej montáže však došlo k zasiahnutiu niekoľkých prvkov predpätej výstuže pri vŕtaní v miestach, kde vŕtanie nebolo dovolené.

Architekt a developeri sa preto radšej rozhodli skontrolovať bezpečnosť konštrukcie a integritu zasiahnutých prvkov výstuže.

Naše riešenie Hilti

Pre túto zákazku bol vybraný náš detekčný prístroj Hilti PS 1000 X-Scan.

Najprv sa pomocou prístroja X-Scan vykonala presná lokalizáciu prvkov výstuže a zmerala výška ich krytia betónom.

Naskenované dáta boli potom porovnané s hĺbkou vyvŕtaných otvorov, aby sa zistilo, či prvok výstuže bol v rovnakej hĺbke - na základe toho bolo možné posúdiť, či mohla byť výstuž zasiahnutá.

Výsledky preukázali, že pri vŕtaní nedošlo k poškodeniu žiadneho prvku predpätej výstuže a konštrukcia je teda bezpečná.

Išlo o vynikajúcu metódu nedeštruktívneho posúdenie bezpečnosti konštrukcie, ktorá ušetrila čas a zabránila oneskoreniam v projekte.

PRODUKTY POUŽITÉ V RÁMCI TOHTO PROJEKTU

  • Hilti PS 1000 X-Scan detection system

    SYSTÉM HILTI PS 1000 X-SCAN

    Hilti PS 1000 X-Scan umožňuje skenovať rozsiahle plochy betónu a detekovať predmety uložené vo viacerých vrstvách.

    Viac informácií

Zdieľať