Vyhľadávanie výstuže, Eagle House, Londýn, Veľká Británia

Ako sme pomáhali hľadať výstuž na 18 000 m2 betonu

Výzva

Eagle House

Eagle House je rozsiahly projekt obytnej výstavby v centre Londýna. Má celkom 276 obytných jednotiek, cez 6000 metrov štvorcových obchodných priestorov, jedno námestie a viac ako 30 parkovísk, úhrnom vyše 18 000 metrov štvorcových plochy.

Developerská firma Mount Anvil stála pred výzvou vyhľadať všetky prvky predpätej výstuže v betónových podlahových doskách, podhľadoch a stropoch.

Naše riešenie Hilti

Firma Murphy Surveys vykonávajúca prieskum si pre túto zákazku vybrala náš detekčný systém Hilti PS 1000 X-Scan. Zadanie spočívalo vo vyhľadávaní prútovej a sieťovej výstuže, predpätej výstuže, potrubia, elektrických káblov a ďalších predmetov uložených v betóne a konštrukcii všeobecne.

Detekčný systém Hilti PS 1000 X-Scan je pulzný radarový snímač, ktorý umožňuje "vidieť" predmety vnútri konštrukcie bez nutnosti vŕtania. Výsledky skenovania v podobe 2D a 3D obrazu vykresľuje v reálnom čase na farebnú obrazovku.

To znamená, že pracovníci vykonávajúci prieskum mohli označovať konštrukcie priamo pri skenovaní.

Neskôr v kancelárii pracovníci naskenované dáta podrobnejšie zanalyzovali v softvéri Hilti PROFIS Detection a vytvorili 3D modely konštrukcie a potrebné zostavy.

Nedeštruktívna metóda skúšania integrity konštrukcií Eagle House pomohla ušetriť projektový čas pred začatím vŕtania a ďalších prác.

PRODUKTY POUŽITÉ V RÁMCI TOHTO PROJEKTU

  • Hilti PS 1000 X-Scan detection system

    SYSTÉM HILTI PS 1000 X-SCAN

    Hilti PS 1000 X-Scan umožňuje skenovať rozsiahle plochy betónu a detekovať predmety uložené vo viacerých vrstvách.

    Viac informácií

Zdieľať