Ako osadzovať vopred zabetónované upevňovacie lišty

Zabetónované prvky pre vysoké zaťaženie

Hilti HAC cast-in anchor channels
Hilti HAC cast-in anchor channels
 • Upevňovacia lišta Hilti HAC predstavuje novú generáciu vopred zabetónovaného kotviaceho systému, ktorý sa používa k spoľahlivému prenosu zaťaženia pri betónových konštrukciách.
 • Umožňuje rovnomernejšie rozloženie zaťaženia, vyznačuje sa jednoduchšou montážou a dodáva sa v rôznych dĺžkach.
 • Inovatívny V-tvar sa stará o rovnomerné rozloženie zaťaženia v okolí profilovej lišty a pomáha brániť vzniku vzduchových hniezd a dutín v betóne pod lištou.
 • Ochranná penová výplň (LDPE) a koncové krytky zaisťujú účinné utesnenie, čím bráni prieniku betónového kalu dovnútra lišty. Koncové krytky tiež pomáhajú užívateľovi osadzovať skrutky s T-hlavou do bezpečnej vzdialenosti od konca lišty.
 • Penovú výplň možno vďaka odtrhávaciemu pásu ľahko vybrať, čo prispieva k zachovaniu integrity a funkcie pozinkovania (pri použití skrutkovača, kladiva alebo horákov by sa pozinkovanie mohlo poškodiť).
 • Všetky upevňovacie lišty Hilti HAC-40 až HAC-70 využívajú rovnaké skrutky s T-hlavou.
 • Lišta HAC-30 je navrhnutá tak, aby bola kompatibilná s modulárnym upevňovacím systémom Hilti MQ. Prvky systému MQ možno priamo vkladať do upevňovacích líšt HAC-30. Možno sa vyhnúť používaniu ďalších skrutkových spojov, čo samozrejme šetrí čas.
 • Upevňovacie lišty Hilti HAC sa vyrábajú v piatich rôznych štandardizovaných profiloch a v dĺžkach do 5800 mm (19 stôp).

VOPRED ZABETÓNOVANÁ UPEVŇOVACIA LIŠTA HILTI HAC - ZHODA S NORMAMI

Americké normy a predpisy:

 • Schválená únosnosť vo všetkých smeroch podľa ESR-3520 vrátane zaťaženia v pozdĺžnom smere a 3D seizmického zaťaženia.
 • Prvý systém s upevňovacou lištou, ktorý má správu ICC-ES pre všetky smery zaťaženia a kategórie seizmického návrhu A-F.
 • V súlade s najmodernejšou normou AC232 pre navrhovanie kotvenia so zabetónovanými upevňovacími lištami.
 • Všetky rozmery upevňovacích líšt Hilti HAC-40 až HAC-70 boli schválené pre seizmické zaťažovanie.
 • Na výber sú dve povolené metódy prenosu šmykových zaťažení pôsobiacich v smere pozdĺžnej osi lišty.
 • Zahŕňa štandardný betón, ľahký betón a ľahký pieskový betón.
 • Zhoda s medzinárodnými stavebnými normami (IBC) 2015, 2012, 2009 a 2006.
 • Zhoda s medzinárodnými normami pre bytovú výstavbu (IRC) 2015, 2012, 2009 a 2006.
 • Zhoda s medzinárodnými stavebnými normami Abú Zabí (ADIBC).

Európske normy a predpisy:

 • Schválené v rámci Európskeho technického posúdenia (ETA).
 • Zhoda s technickou správou EOTA TR047, pripravené na nové znenie EN 1992-4 ako najmodernejšej normy pre navrhovanie.
 • Schválené pre 2D statické aj kvázistatické zaťažovanie, únavové namáhanie a účinok požiaru.

AKO NAVRHOVAŤ SYSTÉMY S UPEVŇOVACÍMI LIŠTAMI

Ak potrebujete pomôcť s návrhom, môžete využiť služby technikov Hilti - obráťte sa na váš miestny tím Hilti.

Môžete tiež využiť náš softvér pre navrhovanie Hilti PROFIS Anchor Channel, ktorý:

 • umožňuje navrhovať s využitím vlastnej metódy návrhu Hilti pri príprave aplikácií nad rámec medzinárodných noriem, prípadne zvoliť návrh zo širokej ponuky medzinárodných noriem,
 • zahŕňa mechanické i chemické kotvy,
 • zahŕňa vopred zabetónované aj dodatočne osadzované kotvy,
 • odkazy na našu knižnicu Hilti BIM / CAD.

Zdieľať