Ako upevňovať kotevné platne

Kotvy pre stĺpy a nosníky vystavené vysokému zaťaženiu

Hilti injectable mortar HIT-HY 200

Všetky naše upevňovacie systémy vyhovujú príslušným stavebným normám a ponúkajú široký výber riešení upevňovania do betónu a muriva.

Možno ich používať pre nosné i nenosné stavebné prvky v rámci seizmického návrhu.

Ponúkame tiež služby podpory navrhovania, ťahové skúšky na stavbe a poradenské služby, školenia, technické údaje, dokumentáciu a softvér pre navrhovanie.

Naše kotviace systémy sú skonštruované s ohľadom na maximálnu bezpečnosť a spoľahlivosť vášho stavebného projektu.

  • Technológia Hilti HY200 + HIT Z SafeSet - eliminuje potrebu manuálneho čistenia vyvŕtaných otvorov, takže umožňuje skrátiť dobu montáže až o 50%.
  • Chemická hmota Hilti HY270 - vhodná pre aplikácie upevňovanie do muriva. V spojení so softvérom Hilti PROFIS Anchor umožňuje vytvárať návrhy v súlade so stavebnými normami.

AKÝ KOTVIACI SYSTÉM POUŽIŤ PRE PÄTKOVÉ DOSKY

Nižšie sú uvedené kotvy Hilti, ktoré odporúčame pre rôzne aplikácie.

AKO NAVRHOVAŤ KOTVIACE SYSTÉMY PRE UPEVNENIE PÄTKOVÝCH DOSIEK

Pri návrhu kotiev pre pätkové dosky je dôležité starostlivo zvážiť nasledujúce faktory:

  • Pôsobiace sily - vrátane seizmických zaťažení, únavového namáhania a zaťaženie vetrom.
  • Základný materiál - či sa jedná o murivo, trhlinový alebo netrhlinový betón.
  • Rozostup a vzdialenosť od okrajov
  • Prídavné zariadenia
  • Korózia

Ak potrebujete pomôcť s návrhom, môžete využiť služby technikov Hilti - obráťte sa na váš miestny tím Hilti.

Alebo využite náš softvér pre navrhovanie Hilti PROFIS Anchor a Hilti PROFIS 3:

  • Je priebežne aktualizovaný podľa aktuálnych noriem a predpisov.
  • Zahŕňa vopred zabetónované lišty, mechanické i chemické kotvy.
  • Odkazy na našu knižnicu Hilti BIM / CAD.

Zdieľať