Výmena sušiakov na Bielizeň, Hongkong

Použitie technológie čistenia od prachu Hilti SafeSet

Hilti jobsite reference laundry rack replacement Hong Kong

Výzva

Bytový úrad v Hongkongu dohliada na viac ako tri štvrte milióna bytov a domov, ktoré obývajú vyše 2 milióny ľudí, čo je približne 30% celkovej populácie tejto správnej oblasti.

Obyvatelia Hongkongu sú zvyknutí sušiť bielizeň na sušiakoch, ktoré visia z okien alebo balkónov.

Úrad sa rozhodol nahradiť existujúce tyče modernými nerezovými sušiakmi.

Problémom bolo, ako vyčistiť toľko otvorov, často v značnej výške a pritom zabrániť zbytočnej prašnosti, keď v každej budove býva toľko ľudí.

Naše riešenie Hilti

Pre zákazku bola zvolená naša technológia Hilti SafeSet, chemická kotva HY200 a kotviaca skrutka HIT-Z-R.

Naša kotviaca skrutka Hilti HIT-Z s kónickým závitom funguje ako momentom aktivovaná kotva, a preto ju možno osadzovať aj do nevyčistených otvorov.

To pomohlo urýchliť montáž bez kompromisov na strane únosnosti.

PRODUKTY V RÁMCI TOHTO RIEŠENIA

Zdieľať