Výmena sušiakov na Bielizeň, Hongkong

Použitie technológie čistenia od prachu Hilti SafeSet

Hilti jobsite reference laundry rack replacement Hong Kong

Výzva

Hilti jobsite reference laundry rack replacement Hong Kong

Bytový úrad v Hongkongu dohliada na viac ako tri štvrte milióna bytov a domov, ktoré obývajú vyše 2 milióny ľudí, čo je približne 30% celkovej populácie tejto správnej oblasti.

Obyvatelia Hongkongu sú zvyknutí sušiť bielizeň na sušiakoch, ktoré visia z okien alebo balkónov.

Úrad sa rozhodol nahradiť existujúce tyče modernými nerezovými sušiakmi.

Problémom bolo, ako vyčistiť toľko otvorov, často v značnej výške a pritom zabrániť zbytočnej prašnosti, keď v každej budove býva toľko ľudí.

Naše riešenie Hilti

Pre zákazku bola zvolená naša technológia Hilti SafeSet, chemická kotva HY200 a kotviaca skrutka HIT-Z-R.

Naša kotviaca skrutka Hilti HIT-Z s kónickým závitom funguje ako momentom aktivovaná kotva, a preto ju možno osadzovať aj do nevyčistených otvorov.

To pomohlo urýchliť montáž bez kompromisov na strane únosnosti.

PRODUKTY V RÁMCI TOHTO RIEŠENIA

Zdieľať