Riečny Most Bund Garden, Puna, India

Upevňovanie stĺpov osvetlenia a zábradlia s kotvami Hilti HVA a HST

Referenčná stavba most Bund River Garden, Puna, India

Výzva

Hilti jobsite reference bund garden river bridge Pune India

V záujme zvýšenia plynulosti dopravy v meste skolaudovali miestne úrady v Pune nový most nad riekou.

V posledných fázach projektu však došlo k zmenám umiestnenia stĺpov osvetlenia a konštrukcie zábradlia.

Projektový manažér musel nájsť riešenie, ktoré by umožnilo stihnúť napäté harmonogramy a súčasne si vedelo poradiť s malou kotviacou hĺbkou.

Naše riešenie Hilti

Naši miestni technici Hilti navrhli upevniť stĺpy osvetlenia pomocou kotiev Hilti HVA a zábradlia uchytiť kotvami Hilti HST.

Projektanti obe kotvy schválili a zapracovali do projektu mosta.

Vo fáze návrhu poskytoval náš miestny tím Hilti technickú podporu. To pomohlo zabezpečiť, že budú splnené najprísnejšie požiadavky na šokové zaťaženie. Podporu sme poskytovali aj vo fáze realizácie.

PRODUKTY V RÁMCI TOHTO RIEŠENIA

Zdieľať