Ako kotviť pätkové dosky v seizmických oblastiach

Upevňovacie systémy pre seizmicky aktívne oblasti

Hilti HST3 stud anchor
Structural and non-structural earthquake damage

Zemetrasenia sú oveľa častejšie, než si možno uvedomujeme.

Nielen, že môžu stáť životy mnohých ľudí, ale tiež dokážu silne poškodiť budovy a postihnúť ekonomiku.

To všetko je možné obmedziť kvalitným seizmickým návrhom a vhodnou špecifikáciou stavby.

Je dôležité vykonať seizmický návrh nosných aj nenosných prvkov stavby, pretože výskumy ukazujú, že v prípade komerčných budov utrpia najväčšie škody počas zemetrasenia nenosné systémy.

AKO SA SPRÁVAJÚ KOTVY POČAS ZEMETRASENIA

Seizmická aktivita môže významným spôsobom zmeniť správanie kotiev oproti statickým podmienkam.

Anchors seismic behavior

AKO KOTVY HILTI VYHOVUJÚ NORMÁM PRE SEIZMICKÝ NÁVRH

V súčasnosti sú už zavedené normy, ktoré predpisujú, aké kotvy treba v seizmicky aktívnych oblastiach používať.

Technická správa EOTA TR045 jasne uvádza, že vo väčšine aplikácií je potrebné v seizmickej aktívnych oblastiach používať výhradne kotevné systémy kategórie C2.

V Hilti vyrábame rad kotiev, ktoré vyhovujú normám a spĺňajú požiadavky kategórie seizmické odolnosti C2.

Hilti anchors seismic selector chart

AKO NAVRHOVAŤ KOTVY PRE SEIZMICKY AKTÍVNE OBLASTI

Hilti technical service

S navrhovaním kotviacich systémov vám môže pomôcť náš technický tím Hilti - pre podrobnosti stačí kontaktovať miestnu pobočku Hilti.

Alebo môžete využiť náš softvér pre navrhovanie Hilti PROFIS Anchor. Zahŕňa 2D aj 3D modely produktov Hilti vyhovujúcich normám, vrátane príslušnej dokumentácie a špecifikácie.

Náš softvér PROFIS Anchor vykonáva seizmické výpočty podľa Technickej metodiky EOTA TR045. Pokiaľ ide o kotvenie pätkových dosiek v seizmicky aktívnych oblastiach, sú možné tri prístupy k riešeniu:

Návrh podľa únosnosti

Kotvenie sa navrhuje na silu zodpovedajúcu klzu ťahovej zložky, prípadne (ak je táto nižšia) na najväčšiu silu, akú môže prenášať pripevňovaná súčasť.

Návrh s predpokladom elastického správania

Kotvenie sa navrhuje na maximálne zaťaženie s predpokladom elastického správania upevňovacieho prvku i konštrukcie.

Návrh s požiadavkami na ťažnosť kotiev

Návrh z pohľadu zlyhania ťažnej ocele vyžaduje kotvu, ktorá je klasifikovaná ako ťažná. Tento prístup však možno používať len pri ťahovej zložke, pričom je potrebné rešpektovať určité podmienky, aby sa zabezpečilo, že príčinou zlyhania bude vždy zlyhanie ocele.

Do softvéru Hilti PROFIS Anchor sme tiež zapracovali výsledky vlastného výskumu, takže tu môžete nájsť riešenia, ktoré idú nad rámec Technickej metodiky EOTA TR045.

Zdieľať