Ako navrhovať kotvy do muriva

Chemické kotvy Hilti HIT vyhovujúce príslušným normám

Hilti HIT-HY 270 injectable mortar for masonry design

Murivo sa ako stavebný materiál používa už od staroveku: od akvaduktov, mostov a hradov, po priemyselné a obytné budovy.

Až v niekoľkých posledných rokoch sú však k dispozícii oficiálne smernice pre navrhovanie upevňovacích systémov do muriva.

Predtým projektanti využívali odporúčané zaťaženie prevzaté z technických tabuliek dodávateľov kotiev, zo skúšok základového materiálu na stavbách, inžiniersky úsudok a vlastné skúsenosti.

Smernica ETAG029 však teraz zaviedla globálnu koncepciu schvaľovania, lokálneho skúšania a návrhu kovových lepených kotiev do muriva, čo umožňuje realizovať profesionálne a osvedčené návrhy.

NAŠE CHEMICKÉ KOTVY HILTI DO MURIVA

  • V Hilti sme vyvinuli chemické kotvy do muriva.
  • Naše systémy Hilti HIT-HY 270 a HY 170 vychádzajú zo smerníc ETAG029 a vyhovujú príslušným stavebným normám.
  • Náš systém vstrekovanej kotvy Hilti HIT-HY 270:
  • • umožňuje niekoľko rôznych kotviacich hĺbok do dutého aj plného muriva s dôsledným obmedzovaním plytvania lepiacou hmotou,
  • • disponuje technickým osvedčením a možno ho používať pri upevňovaní do rozmanitých základových materiálov pri požiadavkách na maximálne zaťaženie, minimálnu rozteč a vzdialenosť od okrajov, škáry v murive a omietnuté steny.
  • Na navrhovanie riešení kotvenia môžete využiť náš softvér Hilti PROFIS Anchor.

NAŠE MECHANICKÉ KOTVY HILTI DO MURIVA

Ponúkame tiež mechanické kotvy do muriva, vrátane:

• plastových kotiev, ako napr. Systém Hilti HRD (pre návrh upevnenia s redundantnými prvkami podľa ETAG020),

• kovových kotiev, ako napr. kotviacej skrutky HUS3 do plného muriva.

AKO ZAČAŤ NAVRHOVAŤ KOTVY DO MURIVA

Ak potrebujete pomôcť s návrhom, môžete využiť služby technikov Hilti - obráťte sa na váš miestny tím Hilti.

• Môžete tiež využiť náš softvér pre navrhovanie Hilti PROFIS Anchor:

• Je priebežne aktualizovaný podľa aktuálnych noriem a predpisov.

• Zahŕňa široké spektrum tehál (so schválením ETA a tiež tehly dodatočne otestované spoločnosťou Hilti).

• Do návrhu môžete zakomponovať výsledky testov na stavbe.

• Odkazy na našu knižnicu Hilti BIM / CAD.

Môžeme vám tiež pomôcť s ťahovými skúškami na stavbe a s posúdením základových materiálov. Ponúkame školiace semináre a webináre a dávame k dispozícii technické údaje a dokumentáciu.

Zdieľať