Hilti Foundation

Tvoríme lepšiu budúcnosť

Please enter alternative text here (optional)

„Ako zodpovedná rodina a silná firma chceme napomáhať spoločenskému rozvoju. Naším cieľom nie je len pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli v súkolí komplikovaných životných okolností, ale podporiť ich na ceste k lepšiemu životu.“ Michael Hilti

Martin Hilti Family Trust založil Hilti Foundation ako charitatívnu organizáciu v roku 1996. Činnosť Nadácie posiluje poslanie Hilti: „tvoriť lepšiu budúcnosť“. Podporuje globálne projekty zamerané na vzdelávanie, vedu a sociálny rozvoj.

Poslaním Nadácie je pomáhať ľuďom, aby sami nachádzali a udávali smer svojmu životu. Tento záväzok sa sústreďuje na udržateľný rozvoj, reprodukovateľnosť a merateľnosť.

Hilti Foundation webové stránky

Zdieľať