Pridané do košíka
Pridané do košíka
Prejsť do košíka

Zodpovednosť voči členom nášho tímu

Nové spôsoby práce

Hilti team members

ROVNOVÁHA PRACOVNÉHO ŽIVOTA

Rozumieme tomu, že pracovné prostredie sa rýchlo mení, a že mnohí z nás sa snažia nájsť rovnováhu medzi plnením povinností v práci a doma.

Od členov našich tímov Hilti očakávame veľa a stanovujeme náročné ciele pre každého v spoločnosti. Zároveň ale veríme v kultúru starostlivosti, kde ľudia môžu dostávať podporu a dobre pracovať.

A tak je rovnováha pracovného a súkromného života v Hilti veľmi dôležitá.

Veríme v atraktívne pracovné prostredie a nachádzanie flexibilných spôsobov práce, od mobilnej kancelárie až po prácu z domova.

Tiež sme otvorili denné opatrovateľské centrum pre deti členov nášho tímu v našom ústredí v Schaan v Lichtenštajnsku.

Pomocou toho všetkého chceme byť atraktívnym zamestnávateľom. A zdá sa, že to funguje: 92% členov našich tímov hovorí, že sú hrdí, že pracujú pre Hilti a pravidelne vyhrávame ocenenie za "Skvelé miesto na prácu".

DLHODOBÉ KARIÉRY

Vieme, že dlhodobý úspech našej spoločnosti je založený na našich ľuďoch.

Preto chceme členom našich tímov ponúknuť príležitosti k rastu a rozvoju na osobnej úrovni. Uplatňujeme manažérsku zásadu otvorených dverí, s pravidelnými hodnoteniami na monitorovanie cieľov a školenia.

Mnoho členov našich tímov si dlhodobú kariéru v Hilti užíva. Podporujeme kariérny postup v celej spoločnosti a podporujeme členov našich tímov v nepretržitom vzdelávaní a rozvoji.

80% manažérskych pozícií v Hilti sa obsadzuje z vnútorných zdrojov spoločnosti.

STARÁME SA O ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

Zdravie a bezpečnosť sú pre nás v Hilti skutočne dôležité.

Stavebníctvo je nebezpečné, a tak je nevyhnutné snažiť sa nehodám predchádzať. Máme prísne pravidlá, ako sa správať na stavbe, aké prijať preventívne opatrenia a aké osobné ochranné vybavenie je nutné.

Neustále posudzujeme riziko na pracovisku a prijímame správne bezpečnostné opatrenia.

Ale nemenej dôležité je pre nás aj udržiavanie zdravia.

Máme svoju vlastnú zdravotnú službu pre členov tímu, ktorá je navrhnutá na predchádzanie a detekovanie zdravotných rizík v ranom štádiu. A ponúkame poradenstvo vo všetkých možných otázkach, od očkovania až po predchádzanie zdravotným problémom z povolania.

VIAC O SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI

Health and safety at Hilti

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Viac informácií
Hilti social responsibility

SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ

Viac informácií
Hilti core purpose and values

HLAVNÉ ZÁMERY A HODNOTY

Viac informácií

Zdieľať

KONTAKTUJTE NÁS
KONTAKTUJTE NÁS