Zodpovednosť voči členom nášho tímu

Nové spôsoby práce

Hilti team members

ROVNOVÁHA PRACOVNÉHO ŽIVOTA

Rozumieme tomu, že pracovné prostredie sa rýchlo mení, a že mnohí z nás sa snažia nájsť rovnováhu medzi plnením povinností v práci a doma.

Od členov našich tímov Hilti očakávame veľa a stanovujeme náročné ciele pre každého v spoločnosti. Zároveň ale veríme v kultúru starostlivosti, kde ľudia môžu dostávať podporu a dobre pracovať.

A tak je rovnováha pracovného a súkromného života v Hilti veľmi dôležitá.

Veríme v atraktívne pracovné prostredie a nachádzanie flexibilných spôsobov práce, od mobilnej kancelárie až po prácu z domova.

Tiež sme otvorili denné opatrovateľské centrum pre deti členov nášho tímu v našom ústredí v Schaan v Lichtenštajnsku.

Pomocou toho všetkého chceme byť atraktívnym zamestnávateľom. A zdá sa, že to funguje: 92% členov našich tímov hovorí, že sú hrdí, že pracujú pre Hilti a pravidelne vyhrávame ocenenie za "Skvelé miesto na prácu".

DLHODOBÉ KARIÉRY

Vieme, že dlhodobý úspech našej spoločnosti je založený na našich ľuďoch.

Preto chceme členom našich tímov ponúknuť príležitosti k rastu a rozvoju na osobnej úrovni. Uplatňujeme manažérsku zásadu otvorených dverí, s pravidelnými hodnoteniami na monitorovanie cieľov a školenia.

Mnoho členov našich tímov si dlhodobú kariéru v Hilti užíva. Podporujeme kariérny postup v celej spoločnosti a podporujeme členov našich tímov v nepretržitom vzdelávaní a rozvoji.

80% manažérskych pozícií v Hilti sa obsadzuje z vnútorných zdrojov spoločnosti.

STARÁME SA O ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

Zdravie a bezpečnosť sú pre nás v Hilti skutočne dôležité.

Stavebníctvo je nebezpečné, a tak je nevyhnutné snažiť sa nehodám predchádzať. Máme prísne pravidlá, ako sa správať na stavbe, aké prijať preventívne opatrenia a aké osobné ochranné vybavenie je nutné.

Neustále posudzujeme riziko na pracovisku a prijímame správne bezpečnostné opatrenia.

Ale nemenej dôležité je pre nás aj udržiavanie zdravia.

Máme svoju vlastnú zdravotnú službu pre členov tímu, ktorá je navrhnutá na predchádzanie a detekovanie zdravotných rizík v ranom štádiu. A ponúkame poradenstvo vo všetkých možných otázkach, od očkovania až po predchádzanie zdravotným problémom z povolania.

VIAC O SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI

Health and safety at Hilti

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Viac informácií
Hilti social responsibility

SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ

Viac informácií
Hilti core purpose and values

HLAVNÉ ZÁMERY A HODNOTY

Viac informácií

Zdieľať