Sociálna zodpovednosť

Vytvárame lepšiu budúcnosť

Hilti social responsibility

V Hilti veríme tomu, že podnikanie a sociálna zodpovednosť idú ruka v ruke.

Je to viera, ktorej sa pevne držíme po celú dobu histórie našej spoločnosti, v duchu osobnej oddanosti nášho zakladateľa Martina Hilti a celej rodiny Hilti.

Podporujeme aktivity, ktoré prispievajú k všeobecnému blahu celej spoločnosti, kdekoľvek na svete pôsobíme - čo je v súčasnej dobe vo viac ako 120 krajinách po celom svete.

Chceme ľuďom pomôcť vytvoriť ich lepšiu budúcnosť, pomôcť im, aby pomohli sami sebe a dosiahli reálne a udržateľné zlepšenie ich života.

NAŠE DARY A SPONZORSTVÁ

Podporujeme neziskové organizácie a projekty, ktoré pomáhajú zlepšiť spoločenskú a kultúrnu koexistenciu.

Zameriavame sa na vzdelávanie, vedu, kultúru a umenie, rovnako ako na spoločenské témy.

ODDANOSŤ ČLENOV NÁŠHO TÍMU

Hilti team members' commitment

Členovia nášho Hilti tímu sa zapájajú do mnohých lokálnych projektov, ako je renovovanie budov, plánovanie záhrad alebo budovanie parkov. To všetko pomáha robiť zo sveta okolo nás lepšie miesto.

Ale to nie je všetko. Ak niekde vznikne naliehavá situácia, alebo dôjde ku katastrofe, ako je živelná pohroma, členovia nášho tímu poskytnú finančnú pomoc alebo potrebné prostriedky, alebo idú na miesto osobne a podajú pomocnú ruku.

Táto oddanosť je vedená našimi miestnymi kanceláriami Hilti, ktoré úzko spolupracujú s nadáciou Hilti Foundation.

NADÁCIA HILTI FOUNDATION

Nadácia Hilti Foundation bola založená v roku 1996 ako charitatívna nadácia Martin Hilti Family Trust.

Jej poslaním je zlepšiť kvalitu života znevýhodnených ľudí tým, že ich podporuje, aby sami sebe pomohli reálnym a udržateľným spôsobom.

Nadácia Hilti Foundation podporuje organizácie, ktoré zásadne a viditeľne prispievajú k riešeniu spoločenských problémov tým, že poskytujú finančné prostriedky a odborné znalosti.

Nadácia sa zameriava na šesť oblastí činnosti:

  • dostupné bývanie
  • komunitný rozvoj
  • kultúra, veda a vzdelanie
  • pomoc pri katastrofe
  • profesionálne školenie a vzdelávanie
  • sociálne podnikanie

VIAC O HILTI

Hilti environmental responsibility

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Viac informácií
Hilti compliance and business ethics

DODRŽOVANIE PREDPISOV

Viac informácií
Hilti core purpose and values

HLAVNÉ ZÁMERY A HODNOTY

Viac informácií

Zdieľať