Naša zodpovednosť vočI životnému prostrediu

Stanovenie našich cieľov týkajúcich sa životného prostredia

Hilti environmental responsibility

Pre nás ide ochrana životného prostredia a inovácie ruka v ruke.

Od navrhovania našich budov po globálne projekty pracujeme na tom, aby sme vylepšili svoju vlastnú ekologickú stopu a minimalizovali náš vplyv na životné prostredie.

Nastavili sme svoje ekologické ciele v súlade s globálnymi štandardmi ISO 14001 pre riadenie aspektov životného prostredia. Starostlivo monitorujeme, čo robíme, a uisťujeme sa, že svoje ciele napĺňame v praxi pri svojom pôsobení kdekoľvek na svete.

Aj po našich partneroch požadujeme, aby chránili životné prostredie, aby sme mohli splniť svoj záväzok v celom hodnotovom reťazci.

Hilti environmental footprint

PRODUKTY A TECHNOLÓGIE ŠETRNÉ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Ekologické povedomie začína od chvíle, keď skúmame naše produkty a pokračuje počas celého ich vývoja.

Všetky naše návrhy nových produktov berú do úvahy využitie zdrojov a emisie počas ich celého životného cyklu, rovnako ako v priebehu ich vývoja.

Zlepšujeme efektívnosť zdrojov a energie, predlžujeme životnosť našich produktov a používame súčasti a obaly z recyklovateľných materiálov.

Tiež pomáhame s recykláciou našich produktov. Napríklad naši zákazníci v EÚ môžu vrátiť staré Hilti náradie a prístroje zadarmo do našich skladov, takže ich môžeme bezpečne recyklovať alebo zlikvidovať.

Na posúdenie ekologického súladu pri všetkom, čo robíme, využívame hodnotenie životného cyklu (LCA). Tak pokrývame úplný ekologický dopad našich produktov - od ťažby surovín až po výrobu a použitie a recykláciu. Všetky tieto informácie môžu tiež pomôcť zákazníkom, aby zlepšili svoju ekologickú bilanciu.

ZELENÉ STAVBY

Hilti green building Krøyers Plads Copenhagen Denmark

Technológie pre zelené a udržateľné stavby

Chceme podporovať zelené stavby, pomôcť našim zákazníkom stavať šetrne k životnému prostrediu.

Aby sme pomohli, môžeme poskytnúť ekologické informácie o našich produktoch a ukázať tak, ako prispejú k akémukoľvek zelenému stavaniu.

To všetko môže pomôcť znížiť emisie CO2 a spotrebu energie, vody a materiálu, rovnako ako pomôcť redukovať zdravotné riziká a riziko ekologického znečistenia.

Uisťujeme sa, že naše technológie sú šetrné k životnému prostrediu, navrhnuté a uplatňované tak, aby dosahovali medzinárodné štandardy zeleného stavania, ako sú BREEAM, HQE, DGNB a LEED.

Napríklad sme vyrobili produkty, ktoré znižujú množstvo prchavých organických uhlíkov vo vzduchu - naše protipožiarne systémy a chemické kotvy. A navrhli sme oceňované vŕtacie kladivo, ktoré zásadne znižuje dopad na životné prostredie, pretože pri jeho výrobe nevzniká žiadny odpad.

A náš rad Clean-Tec ide ešte nad rámec týchto regulačných požiadaviek.

SVOJE VLASTNÉ BUDOVY A DOPRAVU REALIZUJEME ŠETRNE K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Štandardy, ktoré sa snažíme dosiahnuť pre našich zákazníkov, uplatňujeme aj na sebe.

Stále pozeráme na to, ako byť ekologicky šetrnejší a znížiť svoje vlastné emisie CO2, spotrebu energie a vody v našich továrňach, závodoch, kanceláriách a doprave.

A darí sa nám to. Tu je pár príkladov toho, čo sme urobili:

  • Rakúsko: výrobný závod Thüringen

Približne 80% elektriny použitej v našej výrobe, logistike a administratíve pochádza z obnoviteľných zdrojov energie: vodnej energie, veternej energie a využitia biomasy.

  • Nemecko: ústredie Hilti

Všetka tepelná energia je teraz získavaná z blízkej komunálnej elektrárne na biomasu a inštalovali sme 60 solárnych panelov na streche našej reštaurácie.

  • Lichtenštajnsko: logistické centrum Nendeln a kancelárie v Schaane

Na kúrenie a chladenie používame geotermálnu energiu a dokážeme teraz spätne získať asi 70 percent odpadového tepla z vetracích systémov. Tiež sme nainštalovali veľké solárne panely.

VIAC O HILTI

Hilti compliance and business ethics

DODRŽIAVANIE PREDPISOV A OBCHODNÁ ETIKA

Viac informácií
Hilti team members

ČLENOVIA NÁŠHO TÍMU

Viac informácií
Hilti core purpose and values

HLAVÉ ZÁMERY A HODNOTY

Viac informácií

Zdieľať