Náš prístup k spoločenskej zodpovednosti

Hilti approach to corporate responsibility

Starostlivosť o spoločenskú zodpovednosť je súčasťou našej kultúry od nášho založenia v roku 1941.

Je to aj neoddeliteľná súčasť nášho podnikania.

Hilti koná eticky a s dlhodobým výhľadom. Uplatňujeme zodpovednosť voči členom našich vlastných tímov, našim zákazníkom, partnerom a dodávateľom, rovnako ako v spôsobe, akým pristupujeme k životnému prostrediu a spoločnosti.

Veríme, že zodpovednosť ide ruka v ruke s dlhodobým obchodným úspechom.

Naše hodnoty

Náš cit pre zodpovednosť je hlboko zakorenený v našej kultúre a žije ním všetkých 29 000 členov našich tímov každý deň, všade po celom svete.

Naše hodnoty - integrita, odvaha, tímová práca a záväzok - určujú, ako naše tímy spolupracujú navzájom a ako vychádzajú s našimi partnermi mimo našu spoločnosť.

Hilti corporate responsibility

Viac o spoločenskej zodpovednosti

Hilti team members

ČLENOVIA NAŠICH TÍMOV

Viac informácií
Health and safety at Hilti

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Viac informácií
Hilti core purpose and values

HLAVNÉ ZÁMERY A HODNOTY

Viac informácií

Zdieľať