Stratégia

Hilti core purpose and values

Hlavné zámery a hodnoty

Budovanie lepšej budúcnosti je v centre všetkého, čo robíme.

Viac informácií
Hilti corporate strategy

Firemná stratégia

Champion 2020 je ďalšou kapitolou našej firemnej stratégie.

Viac informácií
Hilti business model

Náš obchodný model

Obchodujeme globálne, vo viac ako 120 krajinách po celom svete.

Viac informácií