Vedenie spoločnosti

Výkonná rada

Jahangir (Jan) Doongaji

Jahangir (Jan) Doongaji

Výkonný riaditeľ (CEO)

Jahangir Doongaji (nar. 1967) sa stal CEO skupiny Hilti v januári 2023. Bol členom výkonnej rady od roku 2014 so zodpovednosťou za oblasť elektrických strojov, príslušenstva a výskumu. Svoju kariéru v Hilti začal v roku 2000 ako vedúci zákazníckeho servisu vo Švajčiarsku. V roku 2002 sa Jahangir Doongaji presunul na centrálu v Schaane, kde prešiel niekoľkými pozíciami v rámci rôznych oddelení. Od roku 2006 do roku 2013 bol na čele najväčšieho produktového oddelenia - elektrických strojov a príslušenstva. Ďalej sa presunul do výkonnej rady. Od konca roku 2021 je Jahangir Doongaji zodpovedný za prepracovanie stratégie spoločnosti.

Felix Hess

Felix Hess

Firemné funkcie

Felix Hess (nar.1975) prevzal zodpovednosť za oblasť financií, daní, ľudských zdrojov, IT a podnikového vývoja od januára 2023. Svoju kariéru v Hilti začal v roku 2011 ako vedúci oddelenia strategického controllingu a akvizícií na centrále v Liechtenštajnsku. V ďalších úlohách, ktoré od tej doby zastával, bol zodpovedný za oblasť financií pre oblasť južnej Európy (2012-2015) a Ázie/pacifické oblasti (2015-2017). V roku 2017 sa Felix Hess stal zodpovedným za globálne financie a controlling v sídle firmy v Liechtenštajnskom Schaane.

Tassilo Deinzer

Tassilo Deinzer

Kotevné a protipožiarne systémy, logistika

Tassilo Deinzer (nar.1971) sa stal členom výkonnej rady od 1. januára 2022. Je zodpovedný za oblasť kotevných a protipožiarnych systémov a korporátnu logistiku. V Hilti začal pracovať v roku 2003 na centrále v Schaane ako seniorný projektový manažér v oddelení vývoja. Krátko na to sa stal projektovým riaditeľom korporátnej stratégie v Spojených štátoch. Jeho ďalšou rolou bol obchodný viceprezident v Nemecku. Od roku 2006 zastával rôzne vedúce pozície na centrále v Schaane, aby sa od roku 2013 stal vedúcim produktovej línie elektrických strojov a príslušenstva.

Thomas Hillbrand

Thomas Hillbrand

Výskum, elektrické stroje a príslušenstvo

Thomas Hillbrand (nar.1975) sa stal členom výkonnej rady od 1. januára 2022. Jeho zodpovednosťou je oblasť elektrických strojov a príslušenstva a korporátneho výskumu. V Hilti začal pracovať v oddelení korporátneho vývoja v roku 2005. V roku 2007 sa presunul do Nemecka, kde mal na starosti všetky predajne Hilti. V roku 2009 prevzal Thomas Hillbrand zodpovednosť za oblasť elektrických strojov a príslušenstva v Nemecku a neskôr v celej centrálnej Európe. Po návrate na centrálu v roku 2012 sa stal vedúcim marketingových tímov v rôznych oddeleniach. Od roku 2017 mal na starosti oddelenie meracej techniky.

Avraham (Avi) Kahn

Avraham (Avi) Kahn

Americké a ázijské trhy, segment energetiky a priemyslu

Avraham (Avi) Kahn (nar. 1977) je členom výkonnej rady od januára 2020 a zodpovedá za americké a ázijské trhy a segment energetiky a priemyslu. Svoju kariéru v oblasti predaja Hilti zahájil v USA v roku 2004. Potom, čo zastával rôzne manažérske pozície, bol v roku 2011 povýšený na generálneho riaditeľa pre Hilti Canada. V roku 2017 prevzal zodpovednosť za celý severoamerický región.

Joaquim Sardà

Joaquim Sardà

Európske, blízko-východné a africké trhy, strategický marketing

Joaquim Sardà (nar. 1974) je členom výkonnej rady od januára 2020. Je zodpovedný za európske, blízko-východné a africké trhy a za strategický marketing. Svoju kariéru Hilti zahájil v roku 2005 v oddelení Corporate Development na centrále. Neskôr zastával viac manažérskych pozícií v predaji v Taliansku a Nemecku. V roku 2012 nastúpil na pozíciu generálneho riaditeľa pre región Talianska a južnej Európy.

Správna rada

Michael Hilti

Michael Hilti

Čestný predseda

Michael Hilti (nar. 1946) bol zvolený Čestným predsedom spravnej rady na výročnom valnom zhromaždení v roku 2018. Členom spravnej rady bol od roku 1990. Syn zakladateľa spoločnosti profesora Martina Hilti nastúpil do spoločnosti Hilti v roku 1975 a o rok neskôr bol menovaný členom správnej rady spoločnosti. Od roku 1978 pôsobil ako námestník generálneho riaditeľa. V roku 1990 bol menovaný generálnym riaditeľom, kde pôsobil do konca roka 1993. Od roku 1994 do roku 2006 bol predsedom predstavenstva. Michael Hilti ďalej pôsobí ako správca rodinného fondu Martin Hilti Family Trust, predseda nadácie Hilti Art Foundation, predseda nadácie Hilti Family Foundation Lichtenštajnsko, a ako člen predstavenstva nadácie Hilti Foundation. Bol vykonávateľom niekoľkých riaditeľských funkcií, vrátane kráľovského poradcu pre obchod kniežaťa Hans-Adam II von und zu Liechtenstein, a tiež získal titul Čestný senátor Univerzity St. Gallen vo Švajčiarsku.

Dr. Christoph Loos

Dr. Christoph Loos

Predseda správnej rady

Christoph Loos (nar. 1968, zvolený do funkcie do konania výročného valného zhromaždenia v roku 2025) nastúpil na pozíciu predsedu správnej rady v januári 2023. Po dokončení univerzity v St. Gallenu (HSG) v roku 1994 pracoval pre Boston Consulting Group v Mníchove a Šanghaji po dobu šiestich rokov, než nastúpil do Hilti v roku 2001. Cez pozície v podnikovom rozvoji, strategickom marketingu a obchode, kde viedol nemeckú pobočku Hilti, sa v roku 2007 stal členom výkonnej rady Hilti. Počas prvých štyroch rokov tohto pôsobenia bol zodpovedný za oblasť financií, ľudských zdrojov, IT a podnikového rozvoja. V roku 2011 prevzal zodpovednosť za oblasť rozvíjajúcich sa trhov a globálny segment energetiky a priemyslu. Od roku 2014 do roku 2022 zastával pozíciu výkonného riaditeľa skupiny Hilti. Od roku 2022 je Christoph Loos zároveň predsedom nemeckej spoločnosti FUCHS Petrolub SE.

Daniel Daeniker

Dr. Daniel Daeniker

Daniel Daeniker (nar. 1963, zvolený do funkcie do konania výročnej valnej hromady v roku 2024) sa stal členom spravnej rady v roku 2018. Daniel Daeniker je riadiacim partnerom spoločnosti Homburger AG, komerčnej právnej firmy v Zürichu. Je taktiež členom rady v spoločnosti dormakaba Holding AG v Švajčiarsku, členom dozornej rady v Rothschild & Co SCA vo Francúzsku, lektorom na University of Zurich a prezidentom nadácie Avenir Suisse - najväčšieho švajčiarskeho think-tanku zameriavajúceho sa na voľný trh.

Michèle Frey-Hilti

Michèle Frey-Hilti

Michèle Frey-Hilti (zvolená do funkcie do konania výročného valného zhromaždenia v roku 2025) sa stala členkou správnej rady v roku 2022. V roku 2011 vyštudovala odbor International Events Management na londýnskej European Business School. Je vnučkou zakladateľa firmy, profesora Martina Hilti. V Hilti Group začala pracovať v roku 2012. Nastúpila na pozíciu operátorky zákazníckeho servisu a neskôr zastávala rolu produktovej manažérky. Od roku 2016 do roku 2019 bola riaditeľkou nadácie Hilti Foundation a do roku 2022 riaditeľkou Hilti Family Foundation Liechtenstein. Od roku 2015 do roku 2022 viedla pre Martin Hilti Family Trust oddelenie pre styk s verejnosťou. Michèle Frey-Hilti je predsedníčkou správnej rady Hilti Family Foundation Liechtenstein a členkou správnej rady Hilti Foundation a Hilti Art Foundation a podpredsedníčkou Lebenswertes Liechtenstein Foundation.

Carla de Geyseleer

Carla de Geyseleer

Carla De Geyseleer (zvolená do funkcie do konania výročného valného zhromaždenia v roku 2025) sa pripojila ke spravnej rade v roku 2019. Je finančnou riaditeľkou skupiny Schindler Corporation zo švajčiarskeho Ebikonu. Predtým zastávala pozíciu finančnej riaditeľky Volvo Car Group (Švédsko). Od roku 2014 do februára 2019 bola finančnou riaditeľkou spoločnosti SGS, ktorá je verejne obchodovanou spoločnosťou na kontrolu tovaru so sídlom v Ženeve. Niekoľko rokov pracovala ako finančná riaditeľka dcérskej spoločnosti mobilného operátora Vodafone, Vodafone Libertel B.V a logistickú spoločnosť DHL Express Benelux, obe sídliaca v Holandsku. Svoju kariéru začala ako audítorka v spoločnosti EY v Bruseli. Je členkou správnej rady spoločnosti Polestar Automotive Holding Ltd (Spojené kráľovstvo) a je členkou poradného zboru ženevskej School of Economics and Management. Carla De Geyseleer získala titul Executive MBA na Inštitúte pre rozvoj manažmentu vo švajčiarskom Lausanne.

Matthias Gillner

Matthias Gillner

Matthias Gillner (nar. 1967 a zvolený do funkcie do konania výročného valného zhromaždenia v roku 2025) je členom správnej rady od januára 2023. Vyštudoval chémiu a do Hilti nastúpil v roku 2000 po získaní titulu MBA z francúzskej univerzity INSEAD vo Fontainebleau a po 7 rokoch práce pre Boston Consulting Group v Mníchove. V Hilti prešiel rôznymi pozíciami od podnikového rozvoja, ľudských zdrojov až po rôzne pozície vo vývoji produktových línií. V roku 2011 sa stal členom výkonnej rady, kde viedol oblasť elektrického náradia a podnikového výskumu. Následne od roku 2014 prevzal zodpovednosť za oblasť rozvíjajúcich sa trhov a globálny segment energetiky a priemyslu. Od roku 2017 do roku 2022 mal v rámci výkonnej rady na starosti ľudské zdroje, technológie, podnikový výskum, financie, dane a globálny segment energetiky a priemyslu. Od roku 2023 je tiež členom správnej rady Martin Hilti Family Trust a predsedom Hilti Foundation. Matthias Gillner je tiež členom predstavenstva Tecan Group (Švajčiarsko).

Marco Meyrat

Marco Meyrat

Marco Meyrat (nar. 1963, zvolený do výročného valného zhromaždenia 2023) sa stal členom správnej rady v roku 2020. V januári 2023 bol menovaný hovorcom správnej rady Martin Hilti Family Trust. V predchádzajúcich troch rokoch bol členom správnej rady Martin Hilti Family Trust a predseda Hilti Foundation. V roku 2005 sa stal členom výkonnej rady spoločnosti a bol zodpovedný za celosvetový predaj a marketing až do roku 2019. Po vyštudovaní univerzity v St. Gallen (HSG) začal Marco Meyrat svoju kariéru v Hilti v roku 1989 ako produktový manažér pre priamu montáž v sídle spoločnosti v Lichtenštajnsku. Ďalej počas svojej kariéry v Hilti zastával rôzne pozície v marketingu, predaji aj vedení pobočiek vo Francúzsku, Nemecku a Švajčiarsku. Marco Meyrat je tiež členom poradného zboru spoločnosti Ardex GmbH v nemeckom Wittene a členom správnej rady Hälg Group, St. Gallen, Švajčiarsko. Marco Meyrat je predsedom spoločnosti Venture Incubator AG, Zug (Švajčiarsko), člen nadačnej rady nemocnice v Grisons (Švajčiarsko) a člen správnej rady Toni Hilti Family Trusteeship (Lichtenštajnsko).

Peter Terwiesch

Dr. Peter Terwiesch

Peter Terwiesch (nar. 1966, zvolený do výročného valného zhromaždenia 2025) sa stal členom správnej rady v roku 2022. Je prezidentom pre oblasť automatizácie a členom správnej rady spoločnosti ABB od januára 2015. Do ABB nastúpil v roku 1994 a od roku 2011 do roku 2014 bol zodpovedný za oblasť centrálnej Európy. Medzi rokmi 2005 a 2011 zastával pozíciu technického riaditeľa. Od roku 2020 je členom výkonnej rady European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A). Peter Terwiesch študoval elektrické inžinierstvo v Karlsruhe (Nemecko) a Štrasburgu (Francúzsko). Má PhD z ETH v Zürichu (Švajčiarsko) a je absolventom študijného programu pre generálnych manažérov na americkom Harvarde.

Barbara Milian Thoralfsson

Barbara Milian Thoralfsson

Barbara Milian Thoralfsson (nar. 1959; znovuzvolená do funkcie do konania výročnej valnej hromady v roku 2020) bola zvolená za členku spravnej rady spoločnosti v septembri 2014. Na Columbia University v New Yorku získala titul MBA v oblasti marketingu a na Duke University v Severnej Karolíne získala titul BA v odbore psychológia. Barbara Milian Thoralfsson zastávala pozíciu výkonnej riaditeľky v odvetví telekomunikácií a spotrebného tovaru a má bohaté skúsenosti ako externá členka predstavenstva v štátnych aj súkromných globálnych spoločnostiach. Od roku 2006 podnikala v priemyselnom sektore budovaní najväčšej spoločnosti na recykláciu plastov v Škandinávii. Je členkou predstavenstva a predsedníčkou výboru pre audit spoločnosti SCA AB a Essity AB zo Švédska. Pôsobí aj v predstavenstve Exclusive Networks SA (Francúzsko).

Zdieľať