Profil spoločnosti

About Hilti

O NÁS

V Hilti vyrábame a navrhujeme špičkové výrobky, softvér a služby, ktoré podporujú profesionálne stavebníctvo.

Viac informácií
Hilti history

NAŠA HISTÓRIA

Od založenia spoločnosti v roku 1941 sme prešli dlhú cestu a máme veľké ambície naďalej rásť.

Viac informácií
Hilti corporate governance

RIADENIE SPOLOČNOSTI

Nuda? Vôbec nie. Pre nás je to dôležitá otázka transparentnosti voči našim zamestnancom a externým partnerom.

Viac informácií