Nosníkový systém pre nízke zaťaženia (MM)

Ľahký nosníkový systém pre montáž potrubných podpier

Ľahký nosníkový systém pre montáž potrubných podpier
MM-S Pozinkovaný čap potrubnej objímky na pripojenie závitových komponentov k podperným nosníkom MM
MM-ST Pozinkovaný predmontovaný čap potrubnej objímky na rýchle pripojenie k podperným nosníkom MM
Uholníky MM-AF-90 Galvanicky pozinkovaný 90-stupňový plochý uholník na spojenie mnohých podperných nosníkov MM
MM-T-16-36 Pozinkovaná nosníková príchytka na pripojenie podperných nosníkov MM priamo na oceľové nosníky