Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Excelentné spojenie medzi chladiarenskou objímkou a izolačným materiálom potrubia (elastomérny kaučuk)
  • Navrhnuté pre všetky hrúbky izolácie 13 mm až 19 mm
  • 9 mm elastomérny kaučuk pre zvýšenú kvalitu izolácie a mimoriadnu ľahkosť pripojenia izolácie potrubia
  • Tepelná izolácia pomáha zabrániť výskytu kondenzácie na povrchu a parozábrana pomáha zabrániť výskytu kondenzácie na potrubí
  • Kompenzačná vlastnosť pomáha zabrániť deformovaniu a zdvíhaniu vonkajšej fólie pri uzatváraní potrubnej svorky
Použitie
  • Upevnenie potrubí studenej vody s priemerom až 219 mm
  • Ideálne vhodné na aplikačné teploty od 4 °C do 70 °C

Technické dáta

Dokumenty a videá

Konzultácie & Podpora