Protipožiarne nátery a malty

Nájdite naše protipožiarne tesnenia pre zmiešané prestupy – certifikované pre káble, a pre širokú škálu horľavých a nehorľavých potrubí a izolačných materiálov potrubí

Nájdite naše protipožiarne tesnenia pre zmiešané prestupy – certifikované pre káble, a pre širokú škálu horľavých a nehorľavých potrubí a izolačných materiálov potrubí
CFS-CT B Protipožiarna doska s povlakom vhodná pre dvojdoskové systémy EI120.
CFS-CT Protipožiarny náter Systém dosiek s protipožiarnym náterom so širokou škálou schválení pre utesnenie malých až stredných otvorov
CFS-M RG Protipožiarna malta Protipožiarna malta pre zabránenie šíreniu požiaru a dymu cez veľké otvory s prestupmi káblov, potrubí a združených inštalácií
Späť na produkty ()
Porovnať
Produkty ()
Prihláste sa pre pokračovanie