Hilti

Vlastnosti a použitie

Systém zachytávania vody DD-WCS-142 #2159812
Vlastnosti
  • Nie sú potrebné dodatočné držiaky pre upevnenie zachytávača vody na stenu
  • Zachytáva až o 80% kalu
Použitie
  • Udržujte pracovisko čisté pomocou systému prívodu vody WMS 100
  • Násobné zachytávacie krúžky k dispozícii podľa priemeru vŕtacej korunky

Technické dáta

Systém zachytávania vody DD-WCS-142 #2159812

Konzultácie & Podpora